Откриване на банкова сметка в Швейцария

Политическите и финансови обстоятелства в Гърция, както и всеобхватната икономическа криза започнала през 2010 г., в съчетание с неспособността на гръцката банкова система да вдъхне сигурност у вложителите, доведоха до нуждата от създаване на „финансово убежище“ за гръцките вложители.

Имайки 8-годишно присъствие в Швейцария и обръщайки особено внимание на всичко изложено по-горе, предлагаме възможност за откриване на банкова сметка в някоя от швейцарските банки, с които сме асоциирани. Услугата осигурява необходимата сигурност на депозитите на гръцки граждани в Швейцария, която е център на световната банкова система.

Процедура

  Нови клиенти желаещи да открият банкова сметка в швейцарска банка просто трябва да предприемат следните прости стъпки:
 1. Да попълнят формуляра със своите лични данни (намиращ се на следния адрес 'Попълване на формуляра') и да ни го изпратят заедно с (цветно) фотокопие на своя паспорт или лична карта.
 2. Изготвяне на кратък профил на клиента въз основа на отговори на наши въпроси (вж. файла „Профил на клиента“) и изпращането му до уебсайта на дружеството. Указанията и връзката към „Профил на клиента“ ще бъдат предоставени посредством съобщение по електронна поща веднага след попълването на формуляра за лични данни.
 3. След 5-10 дни клиентите ще получат по пощата договорите за откриване на банкова сметка, които трябва да подпишат и изпратят обратно по пощата.
 4. След 10-15 дни ще предоставим на клиентите си IBAN номера на новата сметка, който ще бъде изпратен по пощата в специално писмо от банката.
 5. Чрез това писмо, съдържащо новия им IBAN номер, клиентите могат да посетят гръцки банки, с които работят и да прехвърлят средствата си в новата си сметка в Швейцария.

Предимства:

 • Пълна сигурност на банковите депозити и защита от всякакви социални, политически или финансови кризи в Гърция.
 • Възможност за Интернет банкиране.
 • Възможност за издаване на дебитна или кредитна карта.
 • Възможност за пряко или косвено управление, носещо значителни изгоди.

Недостатъци:

 • Единственият недостатък на един такъв ход би могъл да е свързан с това, че клиентите на швейцарски банки не разполагат с незабавен достъп до средствата си (при теглене), така както е при тегленето на каса в гръцка банка. Вместо това достъп до средствата на клиента се осигурява след три дни, чрез трансфер от банковата им сметка в Швейцария към банковата им сметка в Гърция, който трансфер се извършва от самия клиент посредством нареждане до швейцарската му банка.

Ценова листа - Такси

Разходите за откриване на такава сметка от страна на клиента достигат до 500 евро и се заплащат на дружеството след осигуряване на IBAN номер от наша страна и изпращане на съответното писмо от страна на банката до клиента. Горната цена може да бъде намалена до нула, ако клиентът реши да участва в схема за пряко или косвено управление на неговите средства. За повече информация, моля свържете се с нас тук.

Разходите за поддръжка - управление на сметката възлизат на 0.9% годишно, които всяка година се заплащат на банката на четири равни тримесечни вноски. Същевременно този разход също може да бъде избегнат, ако са налице изложените по-горе условия. За повече информация, моля свържете се с нас тук. Лихвата за банкови депозити в Швейцария е 0%.


Създаване на банковата сметка в Швейцария Попълнете вашата кандидатура сега online

Попълнете тази форма

Вход или зарегистрироваться

Войти с Facebook

Забравена парола? / Забравен потребител?